Prevence a problematika vyhoření

Problematika vyhoření je v dnešní době stále více skloňována, a to nejen v souvislosti se zaměstnáním. Někdy si neuvědomujeme, že vyhořením procházíme, a tak tento stav považujeme v podstatě za normální, máme pak tendence považovat sebe sama za slabého jedince, který pouze nezvládá takzvaný normální život. Z vyhoření je možné se pomocí vhodných postupů dostat, avšak ještě lepší je do něj vůbec nespadnout a průběžně se snažit mu předcházet.

Podchyťte první příznaky

To, že se blížíte na hranici vyhoření, dost možná poznáte, pokud už s tímto stavem máte nějakou předchozí zkušenost. Pokud nikoli, pro příklad se dá uvést únava, demotivace, skleslá nálada až depresivní stavy, ztráta smyslu, úzkosti, fyzická nepohoda a další tělesné i mentální překážky, které vám brání fungovat tak jako vždy. Cítíte-li něco z toho anebo vnímáte, že se do těchto stavů pomalu blížíte, věnujte tomu pozornost a neberte ani drobné známky vyhoření na lehkou váhu.

Zamyslete se nad příčinami

Prožíváte nyní velkou zátěž v pracovním životě anebo dlouhodobý intenzivní stres? Frustruje vás již nějakou dobu, že jste nezískali povýšení, o které usilujete? Jste workoholik pracující dlouho do noci? To všechno může nastartovat proces postupného vyhoření a ještě intenzivnější tyto stavy mohou být, pokud to máte náročné i v životě soukromém. Zkuste si pro sebe zopakovat, co pro vás bylo v poslední době těžké anebo nebývale nepříjemné. 

Hledejte řešení

Nacházíte-li se teprve před branami vyhoření, je to dobrá zpráva, protože tento stav lze zvrátit snáze, než když přijde naplno. Naplánujte si opravdu vydatný odpočinek, srovnejte si myšlenky (ideálně na papíře), stravte nějaký čas o samotě na místě, které je vám příjemné – příroda, oblíbená kavárna, knihovna. Zkrátka se zkuste soustředit na zklidnění a relaxaci. Poté můžete zkusit zvážit, co ve vašem životě by se dalo dlouhodobě změnit, aby se tento stav již neopakoval.