Příspěvek na bydlení. Jak peníze získat?

Česko chudne. Čím dál tím více domácností má problém s placením nákladů na bydlení. Nejohroženějším domácnostem pomáhá stát prostřednictvím příspěvku na bydlení. Dosáhnou na něj statisíce domácností. Stále ho ale nečerpají všichni, kteří mají nárok.

Přibývá domácností s nízkými příjmy, kterým stát pomáhá platit náklady na bydlení. Je to především pomocí příspěvku na bydlení. Ten patří mezi nejdostupnější dávky, na něž dosáhne nejvíce domácností. Jen v lednu 2023 příspěvek na bydlení využilo 230 000 domácností.

Zjednodušeně řečeno – pokud vám na bydlení nestačí 30 % čistého příjmu vaší domácnosti, tak příspěvek do státu je částka nad těch 30 %. Neplatí to ale stoprocentně. Stát nezaplatí komukoli jakoukoli částku. Existují tzv. normativní náklady, které stanovují maximální cenu, jakou za bydlení stát zaplatí rodině podle typu bydlení (vlastní, družstevní, nájemní). Navíc zaleží i na počtu členů domácnosti a velikosti obce nebo města (s počtem obyvatel roste cena za bydlení).

Žádat můžete na pracovišti úřadu práce podle místa pobytu:

● osobně nebo na podatelně příslušného pracoviště

● poštou

● e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem

● datovou schránkou

● elektronicky za využití Identity občana