Poslední slovo Karla Olivy: Ministerstvo debilitizace a ukradená budoucnost země

Dle Slovníku spisovného jazyka českého nese slovo „debilita“ význam „nejlehčí forma slabomyslnosti“. Slovo samo je přejímkou latinského „debilitas“, utvořeného předponou „de-“ ze slova „(ha)bilitas“, česky „schopnost, síla“ (srv. angl. „ability“, či naše „habilitace“, tj. „uschopnění (k výuce)“). „Debilitas“ (a také např. anglické „debility“) proto znamená „slabost, neschopnost“ ve zcela obecném smyslu (“debilitating illness“ je tedy třeba překládat jako „invalidizující onemocnění“).